epoch
epoch

Ötödik Kommentár

 

HOGYAN HÚZNAK JIANG ZEMIN ÉS A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT KÖLCSÖNÖSEN HASZNOT EGYMÁSBÓL A FÁLUN GONG ÜLDÖZÉSE ÉDEKÉBEN

Előszó

A 38 év körüli Zhang Fuzhen asszony a Xianhe Park alkalmazottja volt, Pingdu városban, amely Shandong tartományban van. 2000 novemberében Beijingbe utazott, hogy a Fálun Gong ügyében egy kérvényt nyútjson be. Ezúton a rendőrség őrizetbe vette. A következőkről tanúk számoltak be: "A rendőrségen Zhang asszonyt levetkőztették, leborotválták a fejét, megkínozták és megalázták. Kinyújtott végtagjainál fogva egy ágyhoz kötözték, melyet még az alapvető szükségleteinek kielégítése céljából sem hagyhatta el. Mindezek után egy ismeretlen, méreggel dúsított kábítószert adtak be neki, injekció formájában. Amint befejezték a kábítószer befecskendezését, azonnal kibírhatatlan fájdalom kerítette hatalmába. Kezdetben minden erejéből megpróbált védekezni, majd hatalmas fájdalmak közepette lelte halálát. A 610-es iroda hivatalnokai az egész idő alatt jelen voltak és végignézték Zhang asszony haláltusáját.
A következő eset a 34 éves Yang Lirong asszonyról szól, aki a Hebei tartománybeli Dingzhou városának, Beimen utcai lakosa volt. Yang asszony Fálun Gong gyakorló volt. Emiatt a rendőrség gyakran zaklatta családtagjait. Egy további razzia alkalmával, 2002. februar 8-án este Yang asszony férje, aki a helybeli telekkönyvi hivatal sofőrje volt, traumatizált állapotba került, félve attól, hogy elveszti az állását. A rendkívüli nyomásnak, amit a rendőrség gyakorolt rá, nem tudott tovább ellenállni. Az azt követő nap reggelén, korán, azután, hogy idős szülei elhagyták a házat, megfojtotta a feleségét. Yang asszony tragikus módon húnyt el, és egy 10 éves fiút hagyott hátra. Röviddel ezután a férje feljelentette magát a rendőrségen. A rendőrség kiszállt a helyszínre és rögtön megvizsgálták az asszony holttestét. Több belső szervét is eltávolították, melyek gőzölögtek a melegtől, miközben testéből ömlött a vér. A rendőrállomás egyik tanúja a következőket mondta: “ez a vizsgálat nem egy holttesten, hanem egy élő emberen végrehajtott vizsgálat volt”.
Heilongjiang tartományban, a Wanjia munkatáborban úgy kötöttek fel egy 7 vagy 8 hónapos terhes asszonyt a csuklójánál fogva egy három méter magas gerendára, hogy a kötelet egy csigán keresztül lehetett fel és le húzni. A zsámolyt, amin kezdetben állt, eltávolították, úgyhogy szabadon lógott a levegőben. A rendőrök a kötél egyik végének meghúzásával felhúzták a terhes asszonyt majd hirtelen elengedve a kötelet, az asszony egy nagy rándulással a padlóra zuhant. Ezzel a kegyetlen módszerrel nemcsak addig kínozták, amíg elvetélt, de ami még szörnyűbb, a rendőrök arra kényszerítették férjét, hogy nézze végig a tortúrát.
Ezek a borzasztó, drámai események, melyek az üldözött Fálun Gong gyakorlókkal történtek meg, a mai modern Kínában zajlottak le. Ezek az esetek csak kis töredékét képzik a hat éve tartó folytonos üldözés számlálhatatlan eseteinek.
Az 1978-as reform és nyitás óta a kínai Kommunista Párt szüntelenül arra törekszik, hogy külsőleg pozitív és nyitott képet alkosson magáról. De éppen a brutalitás, az irracionalitás és a Fálun Gong gyakorlóknak évek óta tartó üldözésénél bevetett borzalmas eszközök mutatják meg a nemzetközi társadalmaknak a kínai Kommunista Párt igazi arculatát. A Fálun Gong üldözése a kínai KP nagy szégyenfoltjává nötte ki magát az emberi jogokkal kapcsolatosan. Miközben sokan hozzászoktak ahhoz, hogy az emberi jogok megsértésének okát a rendőrség alacsony szellemi színvonalára hárítsák és egyúttal azt a véleményt alakítsák ki, hogy a KP maga jelentős lépéseket tenne a fejlődés útján, a Fálun Gong üldözésének szisztematikus megszervezése a legmagasabb szinttől a legalsóbbig, melynek nyomait egész Kínában megtalálhatjuk, az emberek ezen illuzióját mégis teljesen megsemmisíti. Sokan törik a fejüket azon, hogy hogyan is lehetséges az, hogy Kínában ez a brutális, abszurd üldözés megtörténhet. Miért keverednek az emberek újra egy ördögi körbe, húsz évvel a kulturális forradalom befejezése után, miután a káosz megszünt és helyreállt a rend? Miért csak Kínában üldözik a Fálun Gongot, holott ez a módszer már több mint 60 országban elterjedt, és az igazságosság, a könyörületesség valamint a tolerancia elvein alapul. További kérdés, hogy tulajdonképpen milyen kapcsolatban vannak egymással Jiang Zemin és a kínai Kommunista Párt.
Jiang Zemin-nek nemcsak, hogy nincsenek különleges képességei, de nem is egy nemeslelkű ember. Ha a kínai KP - egy precíz erőszakgépezet, ami gyilkosságra és hazugságra alapul nem támogatta volna, semmi esetre sem lett volna abban a helyzetben, hogy ezt a népmészárlást, amiben nemcsak Kína, hanem más országok és érintettek, véghezvigye. Másrészt, ha ez a diktátor Jiang Zemin, aki soha sem hallgat másokra, kizárólag saját akaratát akarja érvényesíteni, nem lett volna, nem sikerülhetett volna a kínai KP-nak a nyítás és a világhoz való alkalmazkodás általános légkörében a történelmi áramlattal szemben eveznie. Éppen azért, mert Jiang Zemin és a kínai KP kölcsönösen támogatják egymást és egyébként is egy hullámhosszon mozognak egymással, - éppúgy mint egy lavina esetén, amikor a hegymászó hangjának rezgése rezgésbe hozza a havat, és ez katasztrófához vezet, - úgy volt lehetséges ezt a borzalmas üldözést megindítani.

 

1. Egy hasonló háttér – ugyanattól a krízistől való félelem

Jiang Zemin 1926-ban született. Ugyanúgy, ahogy a kínai KP népe elöl eltitkolta vérrel szennyezett létrejöttének történetét, éppúgy Jiang Zemin is eltitkolta a KP és népe elöl hazaárulásának történetét.
Amint Jiang betöltötte 17. életévét, a fasizmus elleni küzdelem világszerte elérte tetőpontját. Akkoriban, amikor sok hazafias fiatal kiszállt a frontra megvédeni Kínát Japán ellen, Jiang Zemin a központi egyetemre készült tanulni. Az egyetemet a Wang Jingwei rezsim alapította 1942-ben Nanjing-ban. Wang Jingweit, a hazaárulót, a japán kormány támogatta. Ennek a döntésnek az volt az oka, hogy Jiang Zemin édesapja, Jiang Shijun, a megszálló japán hadsereg kínaellenes propagandarészlegének magas tisztviselője volt a Jiang Su tartományban. Tehát Jiang Zemin apja egy igazi hazaáruló volt.
Ami a hazaárulást illeti, Jiang Zemint és a kínai KP-t ugyanabból a fából faragták. Mindketten érzéketlenek a kínai néppel szemben, úgyhogy a népet kénye kedve szerint gyilkolja mind a kettő.
Amint a kínai KP megnyerte a polgárháborút (1945-1948), Jiang Zemin be akart lépni a Kommunista Pártba, hogy hatalmat és tekintélyt nyerhessen. Ennek céljából azt állította, hogy a bácsikája, Jiang Shangqing, aki fiatalkorában belépett a KP-ba és akit később banditák löttek le, adoptálta őt. Ennek a kapcsolatnak a segítségével Jiang egy pár éven belül egy részlegvezetőből az Elektromosipar Miniszterelnökének helyettesi posztjára lett előléptetve. Nem a képességei miatt, hanem mert behízelegte magát és kihasználta kapcsolatait. Amikor később a kommunista párt főtitkára lett Sanghajban, mindent megtett azért, hogy a KP nagy egyéniségeinek, mint Li Xiannian-nak, Chen Yun-nak hízelegjen, amikor ők, mint minden évben, a tavaszi ünnepnapokat Sanghajban töltötték. Előfordult, hogy Jiang egyszer órákig várt a nagy hóesésben, csakis azért, mert Xiannian-nak egy születésnapi tortát akart ajándékozni.
Az 1989. június 4-i mészárlás egy fordulópontot jelentett Jiang Zemin életében. Szigorú intézkedéseivel nyomás alá helyezte a Sanghaj-i "Világgazdasági Körkép" című lapot, amely demokratikus gondolatokat támogatott és házi fogság alá helyezte Wan Li-t, a demokratikusan gondolkodó Népkongresszus elnökét, aki így nem utazhatott Pekingbe. Jiang Zemin támogatta a június 4-i mészárlást, s ennek eredményeképpen a Kommunista Párt főtitkára lett Kínában. Már a mészárlás előtt titkos leveleket küldött Deng Xiaoping-nak, melyekben azt tanácsolta neki, hogy "határozottan azonnali intézkedéseket kell hozni", különben "tönkremegy a Kommunista Párt és az ország". Az elmúlt 15 évben Jiang aggályok nélkül elnyomta az önálló vallásos csoportulásokat és másképp gondolkodókat, valamint azzal az ürüggyel ölette meg tagjaikat, hogy „a stabilitás megörzése mindenek fölött áll“.
1991-ben döntött Kína és Oroszország egy, a két ország közötti nem pontosan meghatározott határról. Jiang Zemin elismerte az orosz cári hatalom megszállását, valamint a korábbi Szovjetúnió megszállását is, és számtalan igazságtalan megegyezést fogadott el az "Aihui Egyezmény"-ben. Ezzel több, mint 1 millió négyzetkilométernyi kínai földről mondott le Oroszország javára.
De vessünk egy pillantást Jiang Zemin életrajzára. Ömaga, egy áruló elsőszülött fia, hamis módon egy mártír forradalmár árvájának adta ki magát. Ebben a cselekedetében tulajdonképpen csak a KP „félrevezetéseinek“ példáját követte, ami a KKP második alaptulajdonsága (részletesen erről a 2. kommentárban). Később Jiang támogatta az 1989. június 4-i tömegmészárlást és elnyomta a demokratikus mozgalmat, úgymint a vallásos szemléletü embereket. Ily módon gyakorolta a „népirást“ a KP nyolcadik alaptulajdonságát (részletesen szintén a második kommentárban). Mint a nemzetközi kommunistáknak a távolkeleti részlege (Kommunista Internácionálé), a kínai KP minden ügyben Oroszországra hallgatott. Jiang Zemin kínai földről mondott le Oroszország javára, s így a gyakorlatban is kivitelezte a KP árulását.
Jiang Zeminnek éppúgy, mint a kínai KP-nak, szégyenteli a fejlődéstörténete, ami ahhoz vezetett, hogy mindketten a hatalom elvesztésének félelmétől szenvednek.

 

2. Jiang Zemin és a kínai Kommunista Párt is fél az igazságosságtól, jószívűségtől és toleranciától

                   
A nemzetközi kommunista mozgalom történetét több, mint száz millió ember vérével írták meg. Majdnem minden kommunista országban létezett a „forradalmi ellenzék elsöprése“, mint Sztálin idejében. Nem volt ritkaság, hogy több millió ártatlan embert önkényesen gyilkoltak meg. Az utolsó évszázad kilencvenes éveiben a Szovjetunió feloszlott, Kelet-Európában hatalmas változások következtek be. A kommunista tábor szinte máról holnapra elvesztette hatalmi terének felét. A lecke, amit ebből a kínai KP megtanult az volt, hogy az elnyomás befejezése és a gondolati- valamint szólásszabadság engedélyezése az öngyilkossággal lenne egyenlő. Ha a szólásszabadságot mindenki élvezhetné, hogyan lehetne akkor a véres gaztetteket eltitkolni? Hogyan tudná csaló ideologiáját jogosítani? Ha az elnyomásnak végetvetnének, nem kerekedne-e felül a nép félelmén és lenne-e olyan merész, hogy egy másféle életformát és hitet válasszon, mint ami a KP-é? Ebben az esetben milyen szociális alapja lenne még a KP egzisztenciájának?
Teljesen mindegy, mennyiben változott külsőleg a kínai kommunista párt, egy alapelvét még mindig változatlanul megfigyelhetjük: a nép félrevezetését sohasem fogja abbahagyni és addig fogja elnyomni, ameddig csak lehetséges. Ennek az alapelvnek felelt meg Jiang Zemin is, amit az 1989. június 4-i diáktüntetés után, nagy félelmei közepette kihirdetett: „Minden tényezőt, ami a stabilitást veszélyezteti már magjában ki kell irtani“.
Éppen ebben az időszakban bukkant fel Kínában a Fálun Gong. Kezdetben a Fálun Gongot sok ember egyféle Qigong-nak vélte, amelynek kíváló gyógyhatásai vannak, de egyre inkább felismerték az emberek, hogy a Fálun Gong lényege nem a könnyen elsajátítható öt gyakorlatban rejlik, hanem az - igazságosság, jószívűség és a tolerancia - alapelvein, melyek rávezetik az embert arra, hogy gondoskodjon az erényről.

 

2.1    A Fálun Gong tanítása az igazságosságon, jószívűségen és tolerancián alapul; a Kommunista Párt ezzel szemben  „hamisságot, gonoszságot és küzdelmet“ kotyvaszt

A Fálun Gong az igazságosságot tanítja, amely magában foglalja, hogy az ember az igazat mondja és cselekedje. A kínai KP ezzel szemben az egész idő alatt agymosást hajtott végre a hazugságain keresztül. Ha mindenki elkezdené elmondani a való igazságot, akkor a népnek tudomására jutna, hogy a kínai KP mindenekelőtt azúton tudott növekedni, hogy behízelegte magát a Szovjetuniónál, embereket gyilkolt meg és ejtett túszul, ópiumot termesztett, menekült, amikor ez megalkuvó volt és azt állította magáról, hogy Japán megszállás ellen küzdött. A KP úgy gondolja: „Hazugság nélkül lehetetlen nagy dolgokat véghezvinni“. A hatalomátvétel után a kínai KP a különböző mozgalmakban kezdeményezett és számtalan borzalmas gaztett okozója lett. Ezeknek a tényeknek a felfedése a kínai KP biztos hanyatlását jelentené.
A Fálun Gong a jószívűséget is nagyra értékeli. Ez azt foglalja magában, hogy az ember először minden cselekedeténél másokra gondol, és csak azután saját magára és embertársaival mindig jóságosan bánik. A KP ezzel szemben mindig a “kegyetlen küzdelem, az érzelem nélküli támadás” mellett foglalt állást. Lei Feng, a kínai KP példamutató hőse a következőket mondta: “Az embernek úgy kell bánnia az ellenséggel, mint amilyen a tél : kegyetlen és érzéketlen”. Valójában a kínai KP nemcsak az ellenséget kezeli ilyen módon, hanem a saját tagjait is. Még a KP megalapítóit is, mint a nagy tábornokokat és a parancsnokokat, sőt az ország elnökét is kegyetlenül kihallgatták, brutálisan ütlegelték és saját pártjuk előtt keményen megkínozták. Az osztályellenség megöletése még hajmeresztőbb volt. Ha a társadalomban jószivűség uralkodott volna, akkor a gonoszságra épülő zsarnoki politika és a KP tömegmozgalmai sohasem jöhettek volna létre.
A “Kommunista Kiáltványban” a következő áll: “Az eddigi társadalmak története, az osztályharcok története”. Ez tükrözödik a KP történelmi- és világnézetében is. A Fálun Gong amellett áll ki, hogy a konfliktusokban az embernek előbb azon kell elgondolkodnia, hogy milyen hibát követett el ő saját maga az adott esetben. Ez a befelé irányuló és önuralomra alapuló szemlélet erős ellentétben áll a KP harcias és támadó filozofiájával, amely kívülre irányul.
A küzdelem a fő módszer, melyen keresztül a KP hatalomra jutott és képes volt továbbra is létezni. A Kommunista Párt egymás után kezdeményezte a politikai mozgalmakat, hogy elnyomhasson egyes csoportokat. Ezzel a módszerrel erősítette hatalmát és felélénkítette forradalmi küzdő természetét. Az erőszak és hazugság folytonos megismétlése felerősíti az emberek félelmét. Ezen a módon tudja a KP hatalmát fenntartani.
Az ideológia szempontjából tekintve a Kommunista Párt filozófiája szöges ellenetben áll a Fálun Gong elveivel.

 

2.2    A hit félelemnélküliséghez vezet, ezzel szemben a KKP az emberek félelmén keresztül őrzi meg politikai hatalmát

 
Azok az emberek, akik felismerték az igazi alapelveket, félelem nélküliek. A kereszténységet majdnem 300 éven keresztül üldözték. Számtalan keresztényt fejeztek le, égettettek el, vagy fojtottak vízbe, sőt néhányukat még oroszlánok közé is vetettek, de a keresztények ennek ellenére sem adták fel hitüket. Amikor a buddhizmus a történelemben hasonló nehézségeken ment keresztül, a hívők hasonló állhatatosságot bizonyítottak be.
Az ateizmus propagandájának egyik legfontosabb célja abban áll, hogy az emberekkel elhitesse, hogy sem mennyország, sem pokol, de a jó megjutalmazása vagy a rossz megtorlása sem létezik. Így az embereket már nem fékezi a lelkiismeretük és csak a hírnévre valamint az élvezetre figyelnek. Ezáltal az emberi természet gyengéi kihasználhatókká válnak és így a fenyegetés és a személyes előnyökön keresztüli csábítás kifejthetik hatásukat. Azok az emberek viszont, akik erős hittel rendelkeznek képesek könnyedén venni az életet és a halált. A világ illúziói nem tévesztik meg. A földi élet csábításait és fenyegetéseit könnyedén kezelik, melynek folytán a Kommunista Párt azon fáradozásai közepette, hogy ezeket az embereket manipulálja, erőtlenné válik.

 

2.3    A Fálun Gong magas morális mércéje megszégyeníti a KP-t

Az 1989. junius 4-i mészárlás után a KKP ideológiája a végét járja. 1991 augusztusában összeomlik az egykori Szovjetunió Kommunista Pártja, melyet nagy változások követnek kelet Európában. Ezt a KP fenyegetésnek tekintette, amely nagy nyomás alá helyezte és hatalmas félelmet váltott ki benne. A bel- és külpolitikai nehéz szituáció egy példanélküli kihívás elé állította a KKP jogszerűségét és egzisztenciáját. Ebben az időszakban a KKP már nem tudta Marx, Lenin és Mao doktrináját felhasználni, párttagjainak egyesítésére, így követői hűségét széleskörű korrupción keresztül vásárolta meg. Más szóval: akárki is követte a KP-t, annak engedélyezte a KP, hogy korrupció és sikkasztás által olyan személyes előnyökhöz juthasson, melyet nem kapna meg az, aki nem KP-tag. Különösen miután Deng Xiaoping 1992-ben egy körutat tett Délkínában, a kormányhivatalnokokon keresztül féktelenül kifejlődött a korrupció és kizsákmányolás a részvény- és ingatlanpiacon. Prostitució és csempészés széles körben elterjedt. Pornográfia, szerencsejátékok, kábítószerek grasszálnak egész Kínában. Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy a Kommunista Pártban egy tisztességes személy sincs, de a nép már régen elveszítette a bizalmát a Párt korrupció elleni fáradozásaiban és az a meggyőződése, hogy a közép- és magas kormányhivatalnokoknak több, mint a fele van korrupcióba bonyolódva.  Egyidejűleg a Fálun Gong gyakorlók morális hajlamait, akik az őszinteség, könyörületesség és tolerancia elvei szerint művelik magukat, a kínai lakosság nagyra értékelte. Több, mint száz millióan követik a Fálun Gong tanait és kezdték el tanulni a gyakorlatokat. A Fálun Gong olyan, mint egy tükör, amely megmutatja KP saját hazugságát.

 

2.4    A Fálun Gong terjesztésének szervezési módszere a KP-ban irigységet vált ki

 

A Fálun Gong szájról szájra, szívtől szívhez terjedt el. A Fálun Gong lazán szervezett, mindenki jöhet és mehet, ahogyan kedve tartja. Ez egy nagyon nagy különbség a KP szigorú szervezési rendszeréhez képest. A szigorú szervezet ellenére léteztek a heti ill. még gyakoribb politikai tanuló körök és csoportos aktivítások csupán a forma kedvéért. A KP-nak alig van tagja, aki az ideológiával egyetért. A Fálun Gong gyakorlói viszont saját indíttatásból ültetik át a gyakorlatba az igazságosság, könyörületesség és tolerancia elveit. Ezenkívül a gyakorlók száma lenyügöző mértékben nő a Fálun Gong fizikai és mentális egészségre kifejtett nagy hatása miatt. A Fálun Gong gyakorlók saját döntésükből kifolyólag tanulmányozzák Li Hongzhi úr műveit és tanításait költségmentesen adják tovább. Csak hét éven belül a Fálun Gong gyakorlók száma nulláról 100 millióra növekedett Kínában. Akkoriban, amikor reggeli gyakorlataikat végezték,  Kína majdnem minden parkjában lehetett hallani a Fálun Gong gyakorlatainak kísérőzenéjét.
A KP azt állította, hogy a Fálun Gong egy vallás és hogy a Fálun Gong a KP ellen „küzd“, azzal a céllal, hogy a saját oldalára állítsa a tömegeket. A valóságban a Fálun Gong a kínai elődök kulturájában és hagyományaiban gyökerező egyfajta kultúrát hozott az emberek életébe, amit a kínaiak régóta elveszítettek. A KP és Jiang Zemin azért félnek annyira a Fálun Gongtól, mert tudják azt, hogy abban az esetben, ha ez a hagyományos morál összefonódik a tömegekkel, olyan gyorsan megerősödik, hogy nincs olyan erő, ami feltartóztathatja. A nép hagyományos világnézetét a néptől elválasztották és a KP által meghamisították. A hagyomány visszaállítása és a hagyományhoz való visszatérés tulajdonképpen a történelem fejlődési folyamata. Ez az a visszatérés amit a nép a nyomor és bánat után saját magától fog választani. Ez a választás kétségtelenül ahhoz vezet, hogy az emberek újra megtudják különböztetni a jót a rossztól és el tudják magukat határolni a gonosztól. Ez természetesen egy teljes tagadása és elutasítása lenne mindannak, amit a Kínai Kommunista Párt mindigis terjesztett és egy halálos csapást jelentene önmaga számára. Különösen miután a Fálun Gong gyakorlók száma a KP tagjainak számát felülmúlta, el tudja képzelni az ember, milyen naggyá nőhetett a KP félelme és irigysége.
A KP Kínában totális ellenőrzése alatt tarja a társadalom minden részét. Vidéken minden faluban van egy pártnak egy helyi csoportja, a városokban léteznek a párt helyi csoportjai egészen a szomszéd közigazgatási irodáig, A hadseregben, a kormányban és a vállalatoknál is vannak a legkisebb egységekig terjedő pártszervezetek. A hatalom abszolút monopóliuma és a manipuláció a KP legjelentősebb eszközei, politikai hatalmuk fenntartása érdekében. A Kínai Népköztársaság alkotmányában szépítve a „Párt vezetöszerepének megtartásának“ nevezik. A Fálun Gong gyakorlói nyilvánvalóan szívesebben tartják magukat az igazságosság, könyörületesség és tolerancia elveihez, mint mércéhez. Ez a KKP számára nem más, mint „a Párt vezetőszerepét tagadni“, ami teljesen elfogadhatatlan.

2.5    A KP azon a véleményen van, hogy a Fálun Gong a teizmusban hisz és ezzel kormányának jogosultságát fenyegeti

Az istenségekben való mély hit a KP számára bizonyára egy nagy kihívás, hiszen a KP kormány jogosultságának az alapja az úgynevezett “materialista történelem”, mely szerint “az emberi világban kellene megteremteni egy paradicsomi állapotot”. Ebből az okból az emberek rá kell hogy legyenek utalva az “Avantgard”-ra, másszóval a KP vezető szerepére. Ugyanakkor a KP ateizmusa megengedi a morál, a jó és rossz tetszése szerinti magyarázatát. Így nem is létezik valódi morál többé és a jó-rossz közötti megkülönböztetés sem. Az embereknek elég azt a fejükben tartani, hogy a párt örökké nagyszerű, ragyogó és mindig igaza van.

A teizmus viszont az embereknek a jó és a rossz megítéléséhez egy sor nagyszámú megváltozhatatlan mércét állított rendelkezésre. Hogy egy dolog helyes-e vagy helytelen, a Fálun Gong művelői az őszinteség, könyörületesség és tolerancia mércéi szerint ítélik meg. Ez nyilvánvalóan szintén egy akadály az “egységes gondolat” ápolása szempontjából, amit a KP keresztül szeretne vinni.
A Fálun Gong elnyomásának még nagyon sok okát fel lehetne sorolni, mindenesetre a fönt említett öt pontok mindegyike már halálos bűn a KP számára. Egyidejűleg állíthatjuk azt, hogy Jiang Zemin ezekből az okokból kifolyólag üldözi a Fálun Gongot.
Jiang Zemin az életrajzában feltüntetett hamis adatokon keresztül építette a karrierjét. Ezért érthető az őszinteségtől való félelme. Üstököshöz hasonlítható felszállását a nép elnyomásán keresztül élte meg, hogyan is tetszene neki a “könyörületesség” eszméje. Hatalmát a párton belüli harcok által tartja meg, hát persze, hogy hallani sem akar a “toleranciáról”.
Hogy Jiang Zemin milyen kicsinyes és irigy, az már egyes banalitásokban is megmutatkozik. Yuyao városban, Zhejiang tartományban van a "Hemudu-romok múzeuma", ami, mint kultúrhagyaték szigorú védelem alatt áll. Korábban a tábláján "Hemudu-romok múzeum Qiao Shi" állt. Amikor Jiang Zemin 1992 szeptemberében meglátogatta a múzeumot és megpillantotta a táblát, komorrá vált az arckifejezése. Jiang kísérői között feszültté vált a légkör, mert tudták, hogy Jiang és Quiao Shi nem kedvelték egymást és azonkívül azt is, hogy ahol csak Jiang látogatást tett, ott szívesen hivalkodott, otthagynia az ajánlását.
Mao Ce-tungról elmondták, hogy egy alapos, mélyreható tartalmú négykötetes művet hagyott hátra. Deng Xiaoping bemutat "válogatott műveiben" egy úgynevezett "macskateóriát", melyben a pragmatizmus ideológiáját támogatja. Ezzel szemben Jiang Zemin fejtörése ellenére is csak három cikket adott ki, melyek a „három beszéd“ cím alatt lettek ismertté. Miután ezeket könyv formájában kinyomtatták, a könyvet a Központi Bizottság szervezete minden szinten szétosztotta. Kényszerítették az embereket arra, hogy megrendeljék a könyvet, csakis így lehetett eladni. A párttagok a legkisebb tiszteletet sem érzik Jianggal szemben, ellenkezőleg, mindenütt pletykálnak Jiangnak egy énekesnővel való botrányos viszonyáról, továbbá arról is, hogy a spanyol király jelenlétében fésülködött. Ezzel ellentétben Li Hongzhi, a Fálun Gong alapítója, bár csak polgári származású, mégis, ha előadást tartott Kínában, még tengerentúlról is jöttek professzorok, specialisták és egyetemi diákok. Számos doktor, diplomás akadémikus még többezer kilométernyi repülőutat is felvállalt azért, hogy meghallgathassa az előadásait. Li Hongzhi gyakran könnyedén több órán keresztül tartott elöadást, mindenféle jegyzet nélkül. Ezek után feljegyezték az előadásait és könyv formájában kiadták. Jiang Zemin, aki olyan irigy, hiú és kicsinyes ember, mindezt nem tudta elviselni.
Jiang Zemin egy meglehetősen léha és pazarló életet él, például megengedett magának 900 Millió jüanért egy privátrepülőgépet. Már a legcsekélyebb indokból is kifizettetett a fiának egy pár milliárd jüant, hogy az üzletelni tudjon. Arra használta fel összeköttetéseit, hogy minden rokonát és bizalmasát magas hivatalba jutattassa. Ha bizalmasai sikkasztásokat követtek el, minden lehető eszközt felhasznált annak érdekében, hogy megvédje őket. Ez megmagyarázza Jiang Zemin nagy félelmét a Fálun Gong morális erejétől, de még jobban fél attól, hogy ténylegesen léteznek égi birodalmak és a pokol, valamint a jó és a rossz viszonzása, amint ezt a Fálun Gong tanításaiban is olvashatjuk.
Bár Jiang Zemin a KKP legfelső hatalmát a kezében tartja, szűkölködött politikai sikerekben és tehetségben. Ebből az okból kifolyólag mindig aggodalmaskodott, hogy a KKP-ben dúló brutális politikai küzdelem közepette megbuktathatják. Ilyen értelemben, a központi hatalmi poziciójára nagyon érzékeny volt. Riválisainak kikapcsolása céljából, például politikus ellenfelei, Yang Shangkung és Yang Baiping esetében intrikát vetett be. 1997-ben, a KKP 15. plenáris ülésén és 2002-ben, a KKP 16. plenáris ülésén, szüntelenül kierőszakolta azt, hogy konkurrenseit megfosszák a hivataluktól. Ömaga folyton folyvást semmibe vette a törvényeket, semmi esetre sem akarta feladni hatalmi pozicióját.
Amikor Jiang Zemin a KKP főtitkáraként, a Tiananmen-mészárlás után, 1989-ben egy sajtókonferenciát tartott, egy francia újságíró föltett neki egy kérdést azzal az egyetemista lánnyal kapcsolatosan, akit az 1989. június 4-i események miatt egy paraszttanyára küldtek, ahol téglát kellett hordania és a parasztok többször megerőszakolták. Jiang válasza így hangzott: “Nem tudom, hogy az, amiről beszél, igaz-e. Az a lány egy erőszakos elem. Ha ez igaz, akkor azt meg is érdemelte.”
Mindezeket összefoglalva, Jiang zavaros pszichéje, diktárori hatalomtól való függősége, brutális karaktervonásai, valamint az igazságosságtól, jószívűségtől és toleranciától való félelme az oka annak, hogy a Fálun Gong elleni megsemmisítő hadjáratát elkezdte.

3.  Miként húz hasznot Jiang Zemin és a KP egymásból

Jiang Zemin úgy ismert a kérkedéséről és csalásairól a politikában, mint tehetetlenségéről és ignoranciárájól. Noha Jiang Zemin mindenképpen meg akarta semmisíteni a Fálun Gongot, hogy haragját szélnek ereszthesse, a Fálun Gong művelőkkel szemben egyedül nem volt elég hatalma, mivel a hagyományos kultúrából eredtek és a társadalomban egy széles bázissal rendelkeztek. A KP erőszakgépezetét és zsarnokságát ezekben az időkben már tökéletesítették, és ez éppúgy ki akarta irtani a Fálun Gongot, éppen emiatt tudta Jiang Zemin, mint a KP főtitkára könnyedén, szinte gombnyomásra beindítani az üldözést, hasonlóan, mint amikor a szél segítségével fellobban a tűz. Az üldözésben mindketten teljesen egy hullámhosszon mozognak egymással, összehasonlíthatóan egy hegymászóval, aki kiáltása által megindít egy lavinát.
Mielőtt még Jiang Zemin parancsot adott volna a Fálun Gong elnyomására, a KP már megkezdte megfigyelésekkel, vizsgálatokkal és hamis vádak kitalálásával teli hadjáratát. A KP, egy elkorcsosult szellemű jól szervezett szekta, már gonosz ösztöne folytán megérezte, hogy az igazságosság, könyörületesség és tolerancia fenyegetni fogja az egzisztenciáját. Még kevésbé tudta a gyakorlók nagy számát elviselni, amely egyre növekedőben volt. Ezekből az okokból fogva lettek már 1994-től kezdve rendőrök a Fálun Gong csoportokba becsempészve, akik mégsem találtak semmi kifogásolnivalót. Sőt, sokan ezek közül a rendőrök közül maguk is elkezdték a Fálun Gongot gyakorolni. A pártlap „Guangming Ribao“ 1996-ban megjelentetett egy cikket, amely a Fálun Gong ideologiáját ok nélkül kritizálta, ezzel vétett a politikai irányvonal ellen, miszerint a Qigong ellen „sem propaganda, sem beavatkozás és semmi  fakalapácskritika“ nem alkalmazható. Ezek után a rendőrség és az úgynevezett „politikai feladatokkal megbízott tudósok“ ismételten megpróbálták a Fálun Gongot zaklatni. 1997 elején Luo Gan, a KP Központi Bizottságának alárendelt politikai és jogi bizottság titkára utasítást adott a közbiztonsági hivatalnak, hogy elvégezze a Fálun Gong országos felülvizsgálatát. A cél vádak keresése volt ahhoz, hogy betilthassák a Fálun Gongot. A tartományokból viszont csak olyan beszámolók érkeztek, hogy a Fálun Gongon nincs semmi kivetnivaló. 1998 júliusában Luo Gan kiadta az 1998/555 számú utasítást a közbiztonsági Minisztérium 1. számú hivatala részére, amelyet a politikai védelem hivatalának is neveznek, hogy vizsgálja felül a Fálun Gongot. Ebben az utasításban a Fálun Gong rossz szektaként lett megbélyegezve, és az összes országos közbiztonsági hivatal utasítva lett, hogy a Fálun Gongot egy vizsgálatnak vesse alá, amely a Fálun Gong csoportok szisztematikus beszivárgását végrehajtja és bizonyítékokat gyűjt.
Ha a KP, egy gonosz lelkű jól szervezett szekta, tervezi egy üldözés végrehajtását, szüksége van valakire, aki ezt az üldözést kiváltja. Erre vonatkozóan a KP vezető személyiségének szava fontos szerepet játszik. Egy KP vezető, mint egyén hordhat magában egyidejűleg jó és gonosz emberi tulajdonságokat. Ha a jókat választja, a hatása átmenetileg fékezheti a gonosz KP párttudatát, viszont ha a gonoszságot választja, a KP párttudat gonoszsága teljességében felszínre jut.
Az 1989 június 4-i mészárlás előtt Zhao Ziyang, az akkori KP főtitkár az egyetemi diákok elnyomása ellen szavazott, viszont a 8 másik pártvezér, akiknek szava többet számított kitartottak az elnyomás mellett. Deng Xiaoping mondogatta akkoriban: „ 200.000 embert megölni, 20 év stabilitásért cserébe“. Ez a 20 év stabilitás alapjában véve a KP 20 éves diktátori uralmát jelentette, amely megfelel alapvető céljának, s amelyet éppen ezért meg is erősített.
A politikai hivatal állandó bizottságának 7 tagja közül Jiang Zemin volt az egyetlen, aki a Fálun Gong üldözésének megkezdését szorgalmazta. Ürügyként azt hozta fel, hogy a KP és az ország túléléséről van szó. Ez az érv a KP legérzékenyebb idegeit érintette és felerősítette harcikészültségét. Jiang Zemin saját hatalmának fenntartása megegyezett a KP céljával, amely egyedüli diktátori hatalomra tört.
1999. július 19-e estéjén Jiang Zemin ülést tartott a KP legmagasabb rangú tagjaival. Ignorálta az érvényben lévő törvényeket, visszaélt politikai hatalmával a célból, hogy a többi tagot is a saját oldalára állíthassa. Jiang személyesen hozta meg a döntést, hogy elkezdjék az országos elnyomást és a kínai kormány nevében betiltotta a Fálun Gongot, s ily módon vezette világszerte félre az embereket. Azóta a KP az általa irányított minden állami és politikai hatalmát és erőszakgépezetét beveti az ártatlan Fálun Gong tömegek széleskörű üldözése céljából.
Mindenesetre elképzelhető az, hogy ez az elnyomás nem jöhetett volna létre, ha nem Jiang Zemin, hanem valaki más lett volna a főtitkár. Ebböl a szemszögből tekintve a KP is hasznot húzott Jiang Zeminből.
Ha a KP nem halmozta volna magára a vérontás bűnét, és nem érezte volna magát fenyegetve az egzisztenciájában, ha a KP-nak nem lett volna gonosz és embermegvető természete, amely szembenáll az általános alapelvekkel, nem látott volna a Fálun Gongban veszélyt. A KP átfogó, a társadalom minden zugába betolakodó ellenőrzése nélkül Jiang Zemin elnyomási szándéka nem kapott volna szervezési, anyagi, propagandai, diplomáciai és személyzeti támogatást. Továbbá Jiang nem kapott volna támogatást a börtönöktöl, a rendőrségtől, biztonsági szervezetektől, a hadseregtől, az úgynevezett demokratikus pártoktól, a szakszervezetektől, a fiatalok szövetségének bizottságától és a nők szövetségétől sem. Ebből a szempontból tekintve Jiang Zemin húzott hasznot a KP-ból.

4.  Hogyan húzott Jiang Zemin a KP-ból hasznot a Fálun Gong üldözéséhez

        Jiang Zemin hangsúlyozta a KP elvét, ami kimondja, hogy „minden párttag követi a Központi Bizottságot“, és minden a KP által irányított állami szervezetet, mint például a hadsereg, a médiák, a biztonsági hatóságok, a rendőrség, a fegyveres rendőregységek, az állambiztonsági szervezetek, a jogrendszer, a népkongresszus, a diplomáciai testület, a pszeudovallási csoportok stb. bevont a Fálun Gong üldözésének végrehajtási folyamatába. A hadsereg, a paramilitáris rendőrség és a rendőrség közvetlenül részesei voltak a Fálun Gong művelők elrablásának és őrizetbevételének. A médiák elvégezték Jiang Zemin számára a hazugságok elterjesztését, abból a célból, hogy tönkretegyék a Fálun Gong hírnevét. Az állambizottság rendszere Jiang Zeminnek személyesen állt rendelkezésére. Ez a rendszer beszerzi és gyűjti az információkat, rágalmakat kohol és hamis tényeket továbbít. Ahhoz, hogy az embereket bel- és külföldön megtéveszthessék, a népkongresszus és az igazságszolgáltatás magukra öltötték a legitimáció és a jogállam köpönyegét, hogy álcázni tudják Jiang Zemin és a KP bűneit. Ők Jiang Zemin eszközeivé és védőpajzsává váltak. A rendőrség, az államügyészség és a bíróságok, akiknek kivitelezniük kellett a törvényt, maguk is törvénybe ütköztek ezzel, és így Jiang Zemin bunkósbotjaivá züllöttek. A diplomáciai szervek hazugságokat terjesztenek a nemzetközi közösségben, politikai és gazdasági előnyökkel csábítják a külföldi kormányokat, a befolyásos politikusokat és a médiákat, vagy megvesztegetik azokat, hogy hallgassanak ennek fejében a Fálun Gong üldözéséről.
A KP Központi Bizottságának egyik ülésén, melyen a Fálun Gong kiirtásának tervét beszélték meg 1999-ben, a következőket állította Jiang Zemin: „Nem hiszem, hogy a Kommunista Párt nem tudja legyőzni a Fálun Gongot“. Ez a kijelentés felerősítette a KP szándékát és arra sarkallta, hogy megsemmisítse a Fálun Gongot. Az üldözés kivitelezésének fő tervében három nagy irányvonalat határoztak meg, mégpedig „mocskoljátok be hírnevüket, tegyétek őket anyagilag tönkre, semmisítsétek meg őket fizikailag!“. Ezekután országszerte megindult az elnyomókampány.

4.1    Információs zárlat a médiákon keresztül

Az utasítást „ mocskoljátok be hírnevüket“, a KP abszolút kontrollja alatt álló médiák hajtják végre. 1999. július 22-én, tehát 3 nappal az első letartóztatási hullám után, elkezdték a KP által irányított mediák az országos széleskörű propagandát a Fálun Gong ellen. Ragadjunk ki egy példát a pekingi CCTV-ből (Kínai Központi Televízió). 1999-ben a CCTV naponta többször meismételt egy 7 órás filmet, amely Li Hongzhi-nek, a Fálun Gong megalapítójának elferdített és megváltoztatott kijelentéseivel kezdődött. Ehhez még kitalált öngyilkosságok, gyilkosságok és halálos esetek társultak, az orvosi ellátás állítólagos megtagadása miatt. Kimerítettek minden lehetőséget, hogy a Fálun Gongot és a Fálun Gong alapítóját negatív propagandával rágalmazzák.
A legismertebb példák között szerepelt Li Hongzhi egy mondata, melyet egyszer a nyilvánosság előtt mondott: „A földgömb úgynevezett robbanására nem kerül sor“. Erre a mediák a „nem“ szót elhagyták, abból a célból, hogy a Fálun Gongról a világvége elterjesztésének teóriáit feltételezzék. Ennél is szörnyűbb, hogy bűnözők által elkövetett büntényeket fogtak a Fálun Gong művelőkre, hogy az embereket világszerte félrevezessék.
Például a Fálun Gong számlájára írtak egy gyilkosságot, melyet Fu Yibin, egy őrült ember követett el. Egy másik ember tettét, Zhejiang tartományból, aki megölt egy koldust és további bűntényeket, melyeket lelkibetegek és gyilkosok hajtottak végre, szintén a Fálun Gongra fogták. A médiák a lakosság körében gyűlöletet szítottak, mely nem ismerhette az igaz  körülményeket, úgyhogy a szörnyű üldözés, melyet kezdetben a lakosság elítélt, később jogosnak látszott és végül támogatásra talált a lakosság körében.
Kereken 2000 újság, több mint ezer magazin, továbbá a televízió- és rádióadók százai, amelyek mind a KP abszolút ellenőrzése alatt álltak, tüstént mozgósították magukat és rágalmazó propagandát terjesztettek a Fálun Gong ellen, mely folyamat aztán átszivárgott az állami Hírügynökségeken, mint a Xinhua, Zhongxin, Zhongtong és a külföldi székhellyel rendelkező médiákon keresztül más országokhoz is. A statisztikai adatok szerint a KP médiái külföldön, csak egy fél éven belül 300.000 rágalmazó tudósítást és cikket tettek közzé a Fálun Gongról, melyek sok ember egészséges ítélőképességét megmérgezték, hiszen azok számára az esetek valódisága rejtett maradt.
Ezenkívül a külföldi kínai követségeken és konzulátusokon nagy számban tettek közzé magazinokat, CD-ket és prospektusokat, melyek a Fálun Gongot kritizálták és „leleplezték“. A kínai külhivatal weboldalán egy külön rovatot alakítottak ki e célra.
De ez még nem minden. 1999 végén Jiang Zemin személyesen is beavatkozott. Az „Asia-Pacific Economic Cooperation Summit“ – amely az APEC csúcstalálkozója volt Új Zélandon, egy tucat államfőnek sajátkezűleg osztotta ki Jiang Zemin a KP prospektusát, mely a Fálun Gongot rágalmazta. Ezt a kontárkodó és pozíciójához nem illő viselkedést a nemzetközi közösség kinevette. Franciaországban Jiang Zemin szintén vétett a kínai alkotmány ellen, mikor a külföldi médiák előtt a Fálun Gongot egy „rossz szektának“ nevezte. Ezen a módon érte el a célt: „mocskoljátok be hírnevüket“.
Ennek eredményeképpen sötét felhők keletkeztek  az ország fölött, és úgy nézett ki, mintha visszatért volna a kulturális forradalom (1966-1976).
A legszörnyűbb eset az úgynevezett „önelégetés“ megrendezése volt 2001 januárjában, amely a Fálun Gongnak a számlájára lett írva, és a Xinhua hírügynökségen keresztül példátlan sebességgel az egész világon el lett terjesztve. Ennek az „önelégetésnek“ a hitelességét később több nemzetközi szervezet is kétségbe vonta, közöttük az NGO „International Educational Development“ és az Egyesült Nemzetek, Genfben. Egy kérdésből kifolyólag bevallotta egy munkatárs, aki az adás produkciójában vett részt, hogy ennek az adásnak egyes jelenetei csak az esemény után lettek felvéve. Azt teljesen kétségbevonjuk, hogy ezek a filmben résztvevő, a halállal farkaszszemet néző „Fálun Gong tanítványok“ belementek volna egy olyan kooperációba a KP hivatalaival, hogy az önelégetés egyes jeleneteit még utólagosan is hagyják felvenni.
A hazugság kerüli a fényt. A koholt hazugságok mellett a KP egyidejűleg megtett minden hatalmától telhetőt, hogy blokkolja az információk áramlását. Megpróbált minden  külföldi Fálun Gong művelőről szóló hírt leblokkolni, valamint megsemmisíteni minden Fálun Gong könyvet és -anyagot. Azokra a külföldi médiákra, akik megpróbáltak Fálun Gong művelőkkel interjút készíteni, drasztikus korlátozásokat szabtak ki. Vagy száműzték újságíróikat Kínából, vagy hátrányokkal fenyegették őket a médiapiacon, úgyhogy visszatartották magukat és hallgattak.
Azok ellen, akik megpróbáltak a Fálun Gong művelőkről és a brutális elnyomásról igaz információkat továbbítani külföldre, a KP szintén drasztikus intézkedéseket alkalmazott. 2001. február 19-én a rendőrség elrabolta és halálra ütlegelte a 60 éves Li Qanhua asszonyt, aki Dongjiang faluból, Dashiqiao városnak Nanlou gazdasági különkerületéből, Liaoning tartományból származott, mert információs anyagokat osztott szét a Fálun Gong üldözéséről. A rendőrség bűntettének leplezésekor azt állította, hogy azért halt meg, mert megzavarodott a Fálun Gongtól. Egyedül a Qinghua egyetemen már több mint egy tucat docenset és diákot ítéltek szigorú börtönbüntetésre, mert információs anyagot terjesztettek a Fálun Gongról. Hét Fálun Gong művelő Chongqing városból komoly börtönbüntetésre lett ítélve, mert felfedték, hogy Wei Wingyan rendőr megerőszakolt egy Fálun Gong művelő egyetemi diáklányt a Chongqing egyetemről.

4.2    Pénzbüntetések, fosztogatások és az élethez való jog megfosztása

A parancs “tegyétek őket tönkre anyagilag!” az egész államgépezet által lett végrehajtva. Az üldözés 6 évében a Fálun Gong művelők százezreire szabtak ki megfélemlítés gyanánt ezertől több ezer jüanig terjedő pénzbüntetést. Ezek  pénzbüntetések kiróvásához nem létezik semmi jogi alap.
A körzeti igazgatóságok, a munkaegyletek és a rendőrkörzetek önkényesen szabhatnak ki pénzbüntetéseket. A megbüntetettek nem kapnak semmiféle jogi jellegű iratot, mint bizonylatot.
A lakások átkutatásai egyszerűen rablásra és megfélemlítésre szolgálnak. Azoknak a Fálun Gong művelőknek a lakásai, akik továbbra is ragaszkodnak a Fálun Gong gyakorlásához, minden időben a rendőrség általi rablásnak vannak kitéve. Azok, akik a fosztogatást végzik, pénzt és használati tárgyakat visznek el. Vidéken néha még a gabonát is elkobozzák, amely a parasztok túlélését biztosítja. Az elkobozott tárgyakra sincs semmiféle bizonylat. Többnyire azok tulajdonítják el a használati tárgyakat, akik a házat kifosztják.
Egyidejűleg a Fálun Gong művelőket a munkahelyük elvesztésével is büntetik. A parasztokat azzal fenyegetik, hogy a szántóföldjüket az állam visszaveszi. A KP még a nyugdíjasokat sem tudja békén hagyni. Sok nyugdíjasnál beszüntették a nyugdíj kifizetését és lakásukat visszavette a munkaegylet. Számtalan Fálun Gong művelő üzletembernek kobozták el a vagyonát és  fagyasztották be a bankszámláját.
Ennek a politikának a megvalósításához a KP beveti a közösségi és családi jótállást is. Ha egy üzemben Fálun Gong művelő van, őket nem lehet előléptetni és emellett megvonják az üzemvezető és a kollégák prémiumát is. Ezen a módon szítják a társadalomban a gyűlöletet a Fálun Gong művelők ellen. Egyben a Fálun Gong művelők családtagjait fenyegeti a munkahely elvesztése, lakásukat elkobozhatja az állam és a gyerekeiket kizárhatják az iskolából. Mindez a Fálun Gong művelők anyagi csődbejuttatására szolgál, hogy ezúton kényszerítsék őket hitük feladására.

4.3    A kínzás és az önkényes gyilkolás általi szenvedés

A legbrutálisabb parancsot: “semmisítsétek meg őket fizikailag” alapjában véve a közbiztonsági hivatalok, az államügyészség és a népbíróságok hajtják végre. A Minghui weboldal statisztikai adatai szerint 1999. julius 20-a óta legalább 2733 halálesetet igazoltak (2005. október 1-i adat), melyeknél a Fálun Gong művelők kínzás következményeként hunytak el. Ezeket a haláleseteket több, mint 30 tartományból, önálló körzetböl és közvetlen kormányzati városból jegyezték fel. A legtöbb haláleset, gyakorisági sorrendben a következő tartományokban történt: Hebei, Heilongjiang, Liaoning, Jilin, Shandong, Sichuan, Hubei, stb. A legfiatalabb áldozat a 10 hónapos Meng Hao volt, (egy Fálun Gong művelő, Wang Lixuan asszony fia, Nanhenggou faluból, a Xixiasikou községböl, Yantai városból, Shandong tartományból) a legidősebb a 82 éves férfi (Yang Yongshou, Fálun Gong művelő, a Qingshan község második falujából, Yingshan városkerületéből, Nanchong városból, Sichuan tartományból). A halálos áldozatok 54,7 %-a nő és ezek 56,5 %-a volt 50 év fölött. (2005.10.1-i adat) A KP hivatalnokainak nem hivatalos információi szerint a halálra üldözötteknek valódi számai lényegesen fölülmúlják ezeket a közléseket.
A Fálun Gong művelőkön számtalan kínzómódszert hajtottak végre, mint az ütlegelés, korbácsolás, elektromos kínzóeszközök bevetése, fagyos hideg helyre való állítás, hosszú ideig tartó megkötözés, vasláncok felrakása a végtagokra, tűzzel való megégetés, vagy parázsló vassal történő kínzás, hosszú ideig tartó felkötés, hosszú időn keresztüli állás vagy guggolás kikényszerítése, bambusznád vagy vasdrót átszúrása testrészeken, szexuális zaklatás és –erőszak, s még egyéb számtalan módszer. 2000. októberében a Masanjia átnevelőtábor börtönőrei 18 női Fálun Gong művelőről tépték le a ruhát és utána betaszították őket a férfi foglyok közé, ahol mindenki kedve szerint megerőszakolhatta és megalázhatta őket. Az ember felállíthatna egy véget nem érő listát a szörnyű gaztettekről.
Például a pszichiátriai kezeléssel való visszaélés a kínzásoknak egyik fajtája. Az egészséges, szellemileg teljesen ép Fálun Gong művelőket minden jogi alap nélkül bezárják a elmegyógyintézetekbe. Dubiózus injekciókat kapnak idegromboló gyógyszerekkel, oly módon, hogy egyesek részben vagy teljesen megbénulnak és mások elveszítik látásukat, vagy a hallásukat. Néhányuk esetében leépülnek az izmok vagy a belső szervek. Megint mások részben vagy teljesen elvesztik emlékezetüket és gyengeelméjüekké válnak. Egyeseknek a szervezete nem bírja elviselni a gyógyszerek hatásait, s így röviddel azután meghalnak.
A kivizsgálás eredményei szerint, az olyan esetek, melyeknél a Fálun Gong művelők gyengeelméjüekként lettek bántalmazva, 23 tartományban, városban és automóm területen fordult elő. A különböző tartományokban, városokban és kerületekben legalább 100 elmegyógyintézet vett részt az üldözésnek ebben a módszerében. Az esetek számát és elosztódását tekintve, a Fálun Gong művelők üldözése az idegroncsoló gyógyszereken keresztül, csak egy módszer, ami a legfelsőbb szinttől a legalsóig, szisztematikusan megszervezett és végrehajtott politika. Legalább 1000 szellemileg teljesen egészséges Fálun Gong művelőt utaltak be kényszerrel az elmegyógyintézetekbe és kábítószerelvonó intézetekbe. Sokan kaptak közülük injekciókat vagy egyszerre kaptak többféle gyógyszert, melyek tönkreteszik a központi idegrendszert. Ezenkívül hosszú időre megkötözték őket vagy elektromos kínzóeszközökkel traktálták őket. Legalább 15 ember vesztette el ilyen módon az életét.

4.4    A 610-es hivatal az igazságügyi rendszer fölött áll

A KP politbürojának ülésén, 1999. június 7-én Jiang Zemin ok nélkül rágalmazta  a Fálun Gongot, és a „Fálun Gong kérdés kezelését“ úgy sorolta be, mint egy politikai küzdelmet. A Fálun Gongot politikai ellenfélnek nyilvánította ki és ezzel felheccelte Kína Kommunista Pártjának harci szellemét. Ezekután megadta az utasítást egy „központi bizottság“ megalapítására, mely a „Fálun Gong kérdését fogja kezelni“. A hivatalos alapítási dátum (június 10-e) szerint lett a hivatal neve „610-es iroda“. Azóta a 610-es irodát minden kormányzási szinten berendezték és a hivatal minden konkrét intezkedésért felelős, ami a Fálun Gong elnyomásának érdekében történik.
A KP-nek alárendelt politikai és jogi bizottság, a médiák, a közbiztonsági hivatal, az államügyészségek, a népbíróság és az állambiztonsági hivatal – ők mindannyian Jiang Zemin kiszolgálói. A látszat szerint a 610-es hivatal az államtanács alá van rendelve; a valóságban ez a KP-nak egy szerve, amely a kormányrendszeren kívül helyezkedik el. Ennél fogva a 610-es hivatal semmilyen törvényes határozat és állami rendelet által sincs korlátozva. Ez egy abszolút hatalmi igénnyel rendelkező szerv, amely az állami és jogi rendszer fölött áll és számtalan állami eszköz fölött tud rendelkezni. Ez egy hasonló szervezet, mint amilyen a Gestapo volt a harmadik birodalomban. Miután Jiang Zemin megadta a parancsot a Fálun Gong elnyomására, nyilvánosságra hozta a Xinhua hírügynökség 1999. július 22-én a KP szervezési részlegvezetőjének a beszédét és a propagandaminisztérium vezetőjének beszédét, akik Jiang Zemint hivatalosan támogatták a Fálun Gong üldözésében. Mindez azt mutatja, hogy Jiang Zemin utálatos terve a KP egész szervezési rendszerében támogatást talált.
Számtalan esetben igazolódott be, hogy a biztonsági hivatalok, államügyészségek és bíróságok semmilyen joggal nem rendelkeztek, az eseteket, melyek a Fálun Gongot érintették, önállóan kezelni, hanem mindannyian a 610-es hivatal utasításait kellett követniük. Ha a Fálun Gong művelők családtagjai feljelentést akartak tenni a nyilvános biztonsági hivataloknál, az államügyészségnél vagy a bíróságoknál, mert családtagjaikat letartóztatták, bezárták vagy halálra kínozták, azt kapták válaszul, hogy ezt a dolgot a 610-es hivatalnak kell eldöntenie.
A 610-es hivatal létezésének nincs semmiféle jogi alapja. Ha utasításokat ad a KP szerveinek, többnyire nincs erről semmilyen írásos okmány, minden csak élőszóban van átadva. Ezenkívül ki lett adva az utasítás, hogy senkinek, aki a szóbeli utasításokat hallotta, nem szabad a hallottakat videó- vagy audiókazettára felvennie, mégcsak jegyzetelni sem szabad.
Egy ilyen időleges intézményt alapítani a KP-nak egy bevált módszere, melyet a múltban már gyakran alkalmaztak. Minden politikai kampánynál, melyek arra szolgáltak, hogy a másképp gondolkodókat eltegyék az útból, az ilyen országszerte alapított határidős intézményeken keresztül hajtotta végre, éppen úgy, mint például a kulturális forradalom alatt a „KP Központi Bizottságának stábján“ keresztül „a kulturális forradalmat vitte véghez“.
A KP erőszak- és terroruralmának hosszú folyamata alatt szisztematikusan lett felépítve a világ leggonoszabb államterrorizmusa, erőszak, hazugságok és információzárlat segítségével. Ez a KP-t a világcsúcsra emelte brutalitása és hazug természete ügyében. Az üldözésnek méreteiben és borzalmaiban nincs párja. A múltban a KP a politikai mozgalmakban sok tapasztalatot szerzett és egy sor szisztematikus és hatásos módszert fejlesztett ki, az emberek elnyomására, üldözésére és megölésére. Ezek a módszerek szörnyűek, alattomosak és hazugok. Az előszóban említett példában a férj nem tudta tovább a rendőrség sértegetéseit és fenyegetéseit elviselni, s ezért megfojtotta a feleségét. Ez az ijesztő következménye annak, hogy a KP a nép emberi természetét elferdíti a médiák segítségével történő csalásokon, politikai nyomás gyakorlásán, csoportfelelősség kicsikarásán, fenyegetésen, úgymint más államterrorista intézkedésen keresztül és szítja a nép gyűlöletét.

4.5    A hadsereg bevetése és az államvagyonnal való visszaélés

A hadsereg fölötti uralom lehetővé teszi a KP számára, hogy önkényesen és aggályok nélkül elnyomja a polgárokat. A Fálun Gong jelenlegi elnyomására Jiang Zemin nem csak a fegyveres és fegyvertelen rendőrséget vetette be, hanem a hadsereget is. Amikor 1999 júliusában és augusztusában békés polgárok milliói akartak petíciókat benyújtani a Fálun Gong elleni igazságtalanságok ellen Pekingben, több helyen állomásoztak katonák. Minden fontosabb úton, ami Pekingbe vezetett felfegyverzett katonákat lehetett látni. Ezek együttműködtek a rendőrséggel, hogy elkapják és letartóztassák azokat a Fálun Gong művelőket, akik egy petíciót akarnak benyújtani. Jiang Zemin azért vetette be a KP fegyveres erőit, hogy utat nyisson a szörnyű üldözésnek.
A KP állami vagyon fölötti ellenőrzése lehetőve tette, hogy Jiang Zemin finanszírozhassa a Fálun Gong üldözését. Liaoning tartományban az igazságügyi hatóság egyik magas hivatalnoka bevallotta a Masanjia átnevelő tábor gyűlésén: „A Fálun Gong elleni küzdelemre felhasznált anyagiak már egy háború kiadásait is fölülmúlták“.
Azt ugyan nem lehet kideríteni, milyen magas összeget adott ki a KP az állami vagyonból, és a polgárok megtakarításaiból, de a gyors analízis sejteti, hogy csillagászati összegekről lehet szó. Belső információk szerint a biztonság hivatalainak csupán a Fálun Gong művelők Mennye-i Béke terén történő letartóztatására fordított összege naponta 1,7 és 2,5 millió jüan között mozog. Egy becslés szerint Jiang Zemin több millió embert vett fel a Fálun Gong üldözésének céljából, közöttük rendőröket a rendőrőrsön és biztonsági hivatalokat és a 610-es hivatal munkatársait minden politikai szinten. Az erre a célra alkalmazott személyek a várostól a legtávolabb falvakig szóródnak szét. Az erre fordított fizetések körülbelül 100 milliárd jüan körül mozoghatnak. De ez még nem minden. Jiang Zemin roppant nagy összeget adott ki munkatáborok, agymosóközpontok, agymosótáborok stb. kiépítésére és Fálun Gong művelők bezárására. Például Jiang Zemin 2001 decemberében egyszerre csak 4,2 milliárd jüant adott ki, agymosóközpontok és –táborok kiépítésére, melyek a Fálun Gong művelők átnevelésére szolgálnak. Ezenkívül Jiang Zemin pénzzel buzdított fel sok embert arra, hogy résztvegyen a Fálun Gong üldözésében. Több területen kapott az ember 1.000-től 10.000 jüanig terjedő jutalmat, ha elfogott egy Fálun Gong művelőt. Su Jing asszony, a Masanjia átnevelőtábor részlegvezetője, annak a tábornak, ahol a legborzalmasabb üldözési eseteket jegyezték fel, kapott egyszer 50.000 jüant a KP-től jutalmul, s a helyettes vezető 30.000 jüant kapott.
A KP akkori főtitkára, Jiang Zemin az előidézője és irányítója ennek a szörnyű üldözésnek. Jiang felhasználta a KP politikai kampányának mechanizmusát, hogy megíndíthassa a Fálun Gong üldözését. Ő biztosan nem háríthatja el a felelősségét magáról emiatt a történelmi bűntény miatt. Másrészt a KP erőszakgépezete nélkül, melyet hosszú időn keresztül próbáltak ki, nem indíthatta volna el és nem hajthatta volna végre Jiang ezt az utálatos üldözést.
Jiang Zemin és a KP kölcsönös kihasználása az igazi ok arra, hogy ezt az abszurd bűntettet egyáltalán végre lehetett hajtani.

5.     Jiang Zemin belülről bomlasztja fel a KP-t

Jiang Zemin kihasználta a KP gonosz lényét, és elindíttatta az üldözést azok ellen az emberek ellen Kínában, akik az őszinteség, a könyörületesség és a tolerancia értekeihez orientálódnak, és mindezt személyes érdekek céljából tette. A harcot egy olyan erő ellen vették fel, amely a jóra irányul, előnyös az állam és a társadalom számára, és semmi kárt nem okoz. Ez az üldözés nemcsak az országot és a népet döntötte katasztrófába és bűnös vétekbe, hanem végülis magát a KP-t is fel fogja bomlasztani.
Jiang Zemin kihasználja a KP-t és felhasznál a történelemből ismert minden módszert, hogy eljárhasson a Fálun Gong ellen. Törvények, morál és az emberi természet súlyosan szét lesznek rombolva és ez pontosan az ország kormánya alapjának elvi szétrombolásához vezet.
A Jiang Zemin körüli csoport beveti az állam minden elgondolható pénzforrását, úgymint anyagi és személyes erőforrást, hogy eljárhasson a Fálun Gong ellen. Ez egy különösen nagy terhet rót az államra és a társadalomra és a pénzügyi rendszert nagy  nyomás alá fektette.
A KP ezt a zátonyra futó üldözést nem fogja tudni hosszú ideig folytatni. Ezt csak a nép megtakarításainak jogtalan elsajátításával és az államkölcsön kiadásával tudja fenntartani. A KP és Jiang Zemin ennek az üldözésnek a keretében sokrétű alattomos és csaló trükköt, úgymint erőszakos és brutális módszereket alkalmazott. Minden, a KP által gyűjtött gonosz tapasztalat teljes mértékben bevetésre kerül a Fálun Gong üldözése során.
A KP és Jiang Zemin szintúgy bevetették a médiákat a Fálun Gong rágalmazására, hogy jogosítsák az elnyomást és az üldözést. De az ember nem tudja a tüzet papírba csomagolni. Ha az üldözés meghiúsulása után minden hazugság és gonoszság felszínre kerül és az emberek felismerik ennek nagy mértékét, a KP propagandagépezete nem fogja tudni továbbra is megtéveszteni a népet. Akkor a KP elveszti majd tekintélyét és az emberek bizalmát.
Amint Jiang Zemin 1999-ben megkezdte a Fálun Gong üldözését, azt gondolta, hogy három hónapon belül le tudja söpörni a Fálun Gongot Kína térképéről. Ámde ő és a KP lebecsülték és félreismerték a Fálun Gongot, a hagyomány és a hit erejét.
Már a régi időktől fogva nem tudja a gonoszság az őszinteséget legyőzni. A gonosz nem tudja a jót az emberek szívéből kiirtani. Hat év telt el. A Fálun Gong mindig Fálun Gong marad és elterjedt az egész világon. Ebben az erőpróbában az őszinteség és a gonoszság között Jiang Zemin és a KP súlyos vereséget szenvedtek. Alávaló, brutális és gonosz természetük teljességében a napvilágra került. Jiang Zemin ma teljesen hitelét vesztette, valamint nagy bel- és külpolitikai nehézségekbe ütközött. Számtalan feljelentéssel konfrontálódik, melyek bíróság elé akarják állíttatni őt, hogy számot adjon a bűntetteiről.
Eredetileg a KP ezen az elnyomáson keresztül akarta zsarnoki hatalmát erősíteni, de végülis ez nem sikerült neki, sőt ellenkezőleg, ebben teljesen kimerítette saját energiáját. A KP most már annyira tönkrement, hogy már nem lehet megmenteni. Olyan, mint egy elrohadt, kiszáradt fa, amely egy széllökés folytán is magától összeesik. Minden próbálkozás a KP életben tartásáért a történelem menete ellen szól. Nemcsak hiábavaló marad, hanem az ember tönkreteszi a saját jövőjét is.

 

Utószó

Az egykori KP főtitkár, Jiang Zemin az előidézője és irányítója ennek a borzalmas üldözésnek. Átfogóan kihasználta a KP hatalmi helyzetét, büntetési módszereit és a politikai kampányok mechanizmusát és kezdeményezte a Fálun Gong üldözését. Felelősségét nem tudja elhárítani a történelem e bűntettéről. A KP nélkül Jiang Zeminnek egyáltalán nem lett volna lehetséges az üldözést elindítani és végrehajtani. A KP a megalapítása óta szemben áll az őszinteséggel és jószívűséggel. Elnyomja az embereket és üldözésüket mint különleges képességeinek egyikét tekinti. A KP vezéreszméjével, miszerint „egy párt uralja az egész világot“, a KP a gondolatellenőrzésen keresztül építi fel a bázist totális uralma számára. A természete alapján a KP fél az igazságosságtól, könyörületességtől és a toleranciától és gyűlöletet táplál a Fálun Gong ellen. Éppen ezért a Fálun Gong üldözése egy kényszerűség. Az igazságosság, könyörületesség és tolerancia elnyomásában, melyben Jiang Zemin és a KP kölcsönösen kihasználják egymást, a hamis, a gonosz, az erőszakos, a mérgezett, a rosszindulatú és a korrupt van előmozdítva. Ennek a morál átfogó leromlása és a társadalmi klíma rosszabbodása a következménye, amely mindenkit érint.
Kína Kommunista Pártja és Jiang Zemin kölcsönösen kihasználták egymást, ami ahhoz vezetett, hogy sorsuk összekapcsolódik. Fálun Gong most bíróság elé állíttatja Jiang Zemint. Elképzelhető, hogyan néz ki a KP sorsa, ha eljön a nap, melyen Jiang Zemint bíróság elé állítják majd.
Az égi törvények nem engedik meg, hogy olyan sok jó embert, akik az igazságosság, könyörületesség és tolerancia szerint élik életüket, embertelenül üldözzenek. Jiang Zemin és a KP bűntettei lényegbevágó és örökös leckék lesznek az emberiség számára.

 

Vissza az oldal tetejére


© Copyright 2011 Magyar Fálun Dáfá Egyesület | Kapcsolat
Jegyzetek
kommentar1Jiang Zemin és a KKP együttes erővel bevetnek mindent, hogy a Fálun Gong-ot üldözzék