epoch
theepoctimes theepoctimes

Bevezető

 

Több mint egy évtizeddel azután, hogy az egykori Szovjetunió és a Kelet-Európai kommunista kormányok, a nemzetközi kommunista mozgalom el lett kergetve, a Kínai Kommunista Párt (KKP) bukása csak idő kérdése.

Habár, teljes összeomlása előtt, a KKP megpróbálja összekötni végzetét a kínai nemzettel, az 5000 évnyi civilizációjával. Ez egy katasztrófa a kínai népnek. A kínai népnek most szembesülnie kell a küszöbön álló kérdésekkel, hogy hogyan tekintsenek a KKP-ra, hogyan fejlődhet Kína egy KKP nélküli társadalommá, és hogyan tegye túl magát a kínai örökségen. Az Epoch Times most publikál egy különleges szerkesztői sorozatot, a "Kilenc Kommentár a Kínai Kommunista Pártról" kiadványt. Mielőtt a KKP koporsójára rátennénk a fedelet, egy végső ítéletet kívánunk hozni róla és a nemzetközi kommunista mozgalomról, amely több mint egy évszázada hatalmas csapás az emberiségre.

Több mint 80 éve alatt minden, amit a KKP megérintett, hazugságokkal, háborúval, éhínséggel, zsarnoksággal, mészárlással és terrorral rontotta meg. A tradicionális hitet és alapelveket erőszakosan lerombolta. Az eredeti etikai elveket és a társadalom szervezetét erővel felbomlasztotta. Empátia, szeretet és harmónia az emberek között átfordult küzdelemmé és gyűlöletté. Az Ég és Föld tisztelete és megbecsülése kicserélődött egy arrogáns vágyra: a "harc az éggel és a földdel" elvre. Ennek eredménye a szociális és ökológiai rendszer totális összeomlása lett, amely egy mélységes válság a kínai népre, sőt az emberiségre nézve. Ezeket a szerencsétlenségeket a KKP előre megfontolt tervezése, szervezése és kontrollja idézte elő.

Ahogy egy híres kínai vers mondja, "Hiába sóhajtozom mélyen a lehulló virágokért." A vég közel van a kommunista rezsim számára, amely kendőzetlenül küzd a túlélésért. Napjai az összeomlása előtt meg vannak számlálva. Az Epoch Times hiszi, hogy most megérett az idő egy átfogó visszatekintésre a KKP teljes összeomlása előtt, amely teljesen megvilágítja a történelem eme legnagyobb kultusznak a mibenlétét, s ezzel egy időben minden idők leghatalmasabb gonoszságának megtestesülését. Reméljük, hogy mindenki, akiket a KKP még mindig az orruknál fogva vezet, most már tisztán látják annak természetét, kiürítve mérgét szellemükből, kiszabadítva elméjüket annak ördögi kontrollja alól, felszabadítva magukat a terror béklyójából, feledve minden reményteljes illúziót.

A KKP törvénye a legsötétebb és a legképtelenebb oldal a kínai történelemben. Bűnei végtelen listáján a legundorítóbb minden bizonnyal a Fálun Gong üldözése. Jiang Zemin az "Igazságosság, Könyörületesség és Tolerancia" elveinek üldözésével beverte az utolsó szöget is a KKP koporsójába.

Az Epoch Times hiszi, hogy a KKP igaz történetének megértése által segíthetünk megelőzni, hogy ezek a tragédiák a jövőben újra megismétlődjenek. Ezzel egy időben mindannyian reméljük, hogy vissza tudtuk tükrözni legbelső gondolatainkat, önvizsgálatot tartva magunkban, hiszen a gyávaságunk és megalkuvásunk bűnrészessé tett bennünket számos tragédiában, amelyek elkerülhetőek lettek volna.

© Copyright 2011 Magyar Fálun Dáfá Egyesület | Kapcsolat